TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - Mart 1994
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti

DERLEME
2.
Elektrokardiyogramlarda İnferior Derivasyonlardaki Q Dalgalarının İnferior Duvar Hareket Bozukluklarını Göstermedeki Değeri
Significance of Inferior Abnormal Q-Waves in Predicting Inferior Wall Motion Abnormalities
Ahmet ALPMAN, Muharrem GÜLDAL, Erdem DİKER, Berkten BERKALP, Çetin EROL, Derviş ORAL, Turhan AKYOL
Sayfalar 72 - 76

3.
Total Oklüzyonlarda Koroner Laser Anjiyoplastisi
Laser Angioplasty in Total Coronary Occlusions
Şule KORKMAZ, Yalçın SÖZÜTEK, Emine KÜTÜK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 77 - 83

4.
Kalp Pili Yerleştirilen Hastalarda Atriyal Fibrilasyon Gelişme Oranı
The Rate of Atrial Fibrillation Development in Patients with Cardiac Pacemakers
Serdar AKSÖYEK, Kenan ÖVÜNÇ, Giray KABAKÇI, Mehmet KABUKÇU, Ali OTO
Sayfalar 84 - 86

5.
Prostaglandin E1'in Hemodinamik Etkilerinin Pulmoner Hipertansiyonlu Mitral Kapak Hastalarında Doz Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
The Hemodynamic Effects of Prostaglandin E1 in Patients with Pulmonary Hypertension due to Mitral Stenosis: A Dose-compared Study
Nihan YAPICI, Fikri YAPICI, Zuhal AYKAÇ, Sevim CANİK, Ercüment KOPMAN
Sayfalar 87 - 91

6.
Valvüler Pulmoner Stenozun Ağırlık Derecesinin Bir Yaşından Küçük ve Büyüklerde EKG'den Öngörülmesi
Assessment of the Severity of Valvular Pulmonary Stenosis from ECG at Ages Greater and Less than One Year
Teoman ONAT, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY, Ayşe SARIOĞLU
Sayfalar 92 - 98

7.
Kompleks Siyanozlu Konjenital Kalp Anomalilerinde Modifiye Blalock-Taussig Şant Yolu ile Pulmoner Arter Kateterizasyonu: Teknik ve Bulgular
Catheterizing Modified Blalock-Taussig Shunts: Technique and Results
İ.Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Funda ÖZTUNÇ, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 100 - 103

OLGU
8.
Olgu Bildirileri Duktus Arteriozus Açıklığı Küçük Olan Hastada Rashkind Oklüzyon Yönteminin Uygulanması
Case Reports Technique for Closure of the Small Patent Ductus Arteriosus Using the Rashkind Occluder
Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Yusuf İzzet AYHAN, Talat CANTEZ
Sayfalar 104 - 106

DERLEME
9.
Tek Yumurta İkizlerinde Koroner Arter Hastalığı
Coronary Artery Disease in Monozygotic Twins
Serdar ENER, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Hüsnü SEZER, İsmet DİNDAR, Süha EKMEKÇİOĞLU, Fikret TURAN, Cevat YAKUT
Sayfalar 107 - 112

10.
Mitral Kapak Prolaps Sendromu
Mitral Valve Prolapse Syndrome
Nurettin ÖZCAN, Salih PAY, Bayram KOÇ
Sayfalar 113 - 120

11.
Mitral Darlığında Mitral Kapağın Rezerv Kapasitesi ve Klinik Önemi
Mitral Valve Reserve Capacity in Mitral Stenosis and Clinical Implications
Tuğrul OKAY
Sayfalar 121 - 124

12.
Normotermik Kan Kardiyoplejisi
Normothermic Blood Cardioplegia
Rıza TÜRKÖZ, Ahmet BALTALARLI, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 125 - 128

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale