TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 19 (5)
Cilt: 19  Sayı: 5 - Eylül 1991
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 332 - 335
Makale Özeti

2.
Mitral Kapak Hastalığında Sol Atriyum Trombüsü ve Koroner Anjiyografi: Neovaskülarite ve Fistül Oluşumu
Clinical Investigations Left Atrial Thrombi in Mitral Valve Disease and Coronary Angiography: Neovascularity and Fistula Formation
Ali Rıza KAZAZOĞLU, Serdar AKSÖYEK, Oktay SANCAKTAR, Tuğrul OKAY, Nuri ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDEMİR, Cevat YAKUT
Sayfalar 336 - 339

3.
Kardiyak Hidatik Kist Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi: 6 Şahsi Vak'aya Dayanan Derleme
Cardic Echinococcosis and Surgical Treatment: Report of six cases
Aydın AYTAÇ, Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, M.Salih BİLAL, Atıf AKÇEVİN, Cihat BAKAY, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Muzaffer ÖZTÜRK, Cemi DEMİROĞLU
Sayfalar 340 - 344

4.
Hemodiyaliz Vakalarındaki Kardiyak Aritmilerin Tespitinde Holter Uygulaması
Holter Monitoring of Cardiac Arrhythmias in Hemodialysis Patients
Nadi ARSLAN, Hüseyin ÇELİKER, Ali DEMİR, Y.Çiğdem GÖKÇE, Osman ONAT, Oğuz AYHAN, Harika ÇELEBİ
Sayfalar 345 - 349

5.
Radyonüklid Ventrikülografi Sırasında Birlikte Uygulanan Soğuk İzometrik Egzersizin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri
Cold Pressor Test Combined With Isometric Handgrip During Radionuclide Ventriculography in the Diagnosis of Coronary Disease
İsmail EREN, Vedat SANSOY, Mefküre PLATİN, Afif BERKYÜREK, Fzt.Burhan POLAT, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 350 - 354

6.
Dal Bloku Olan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Aritmiler ve Sol Ventrikül Fonksiyonları
Arrhythmias and Left Ventricular Functions in Patients with Acute Myocardial Infarction and bundie Branch Block
Ahmet ALPMAN, Muharrem GÜLDAL, Çetin EROL, Güneş AKGÜN, Celal KERVANCIOĞLU
Sayfalar 355 - 359

7.
Opere Edilmeyen Olgularda Koroner Arter Hastalığı Progresyonunun Anjiyografik Olarak İzlenmesi
Angiographic Progression of Coronary Heart Disease in Unoperated Patients
Ali ERGİN, Yalçın SÖZÜTEK, Şule KORKMAZ, Erdal DURU, Sengül ÇEHRELİ, Kenan ÖVÜNÇ, Siber GÖKSEL
Sayfalar 360 - 365

8.
Sağ Ventrikül İnfarktüsünde Hemodinamik Bulgular
Hemodynamic Findings in Right Ventricular Infarction
Vedat AYTEKİN, Canan Efendigil KARATAY, Nuran YAZICIOĞLU, Saide AYTEKİN, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 366 - 369

9.
Uluslararası Tıp Yayınlarımız 1990'da Üçüncü Hamle Yılında
International Medical Publications 1990 from Turkey: Third Consecutive Leap-Year
Altan ONAT
Sayfalar 370 - 377

10.
Derlemeler Sinyal-Ortalamalı EKG ve Ani Ölüm Riski Yüksek Hastaların Belirlenmesi
Reviews Signal-Averaged Electrocardiography and Predicting Patients at High Risk for Sudden Death
Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 378 - 386

11.
Miyokard İnfarktüsünde "Rescue" PTCA Kime ve Ne Zaman Yapılmalı?
Rescue PTCA: For Whom and When?
Tuğrul OKAY
Sayfalar 387 - 393

12.
Olgu Bildirileri Aortik Homogreft Kapak Replasmanı
Case Reports Aortic Valve Replacement With Aortic Homograft
İsa DURMAZ, Suat BÜKET, Mustafa ÖZBARAN, Alp ALAYUNT, Kaya SÜZER, Ahmet HAMULU, Faik OKUR, Yüksel ATAY, Ayhan TOKBAŞ, Hüseyin KARALİ
Sayfalar 394 - 397

13.
Fallot Tetralojisi İle Birlikte Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
Partially Anomalous Pulmonary Venous Drainage with Fallot's Tetralogy
Selmin KARADEMİR, Süheyla ÖZKUTLU, Semra ATALAY
Sayfalar 398 - 399

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale