Kendiliğinden İyileşen İnternal Torasik Arter Greft Disseksiyonu Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 299-301

Kendiliğinden İyileşen İnternal Torasik Arter Greft Disseksiyonu Olgusu

Hasan KARABULUT1, Fevzi TORAMAN1, Sinan DAĞDELEN2, Vedat BAYER3, Cem ALHAN1
1Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahiisi Departmanı
2Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
3VKV Amerikan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı

İki damar koroner arter hastalığı olup, aorta-koroner baypas greft operasyonu yapılan (LAD-sol internal mammarian arter, Cx. OM1-sol radial arter) 59 yaşındaki kadın hastanın ameliyat tarihinden 1 ay sonra yapılan koroner anjiografisinde sol internal mammarian arterin disseke olduğu ancak akımın devam ettiği görüldü. Klinik olarak asemptomatik olan hasta coumadin, tiklodipin ve nitrat tedavisi ile takip edildi. Operasyondan 8 ay sonra yapılan ikinci koroner anjiografisinde disseke olan segmentin tamamiyle düzeldiği görüldü.


Spontaneous Healing of the Dissection of the Internal Mammarian Artery Graft

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sinan DAĞDELEN, Vedat BAYER, Cem ALHAN. Spontaneous Healing of the Dissection of the Internal Mammarian Artery Graft. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 299-301
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale