Hipertansiyonlu Hastalarda İsosorbide Dinitrate'in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları ve Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerindeki Etkilerinin Noninvaziv İncelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 195-199

Hipertansiyonlu Hastalarda İsosorbide Dinitrate'in Sol Ventrikül Diastolik Fonksiyonları ve Sol Atrial Sistolik Zaman İntervalleri Üzerindeki Etkilerinin Noninvaziv İncelenmesi

Ali DEMİR1, Cemal LÜLECİ1, Ahmet IŞIK1, Emir DÖNDER1, Nadi ARSLAN1, Hüseyin ÇELİKER1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Esansiyel hipertansiyonlu (HG) 50 hasta ile kontrol grubunu (KG) oluşturan 25 kişide isosorbide dinitrate (ISDN) verilmeden önce ve verildikten 20 dakika sonra sol ventrikül diastolik fonksiyonları ve sol atrial sistolik zaman intervalleri (LASTI) Doppler eko ile incelendi. Erken ve geç diastolik doluşun ortalama ve pik akım hızları (VM ve VP), atrial pik akım hızının erken diastolik pik akım hızına oranı (A/E), atrial akım volümünün transmitral akım volümüne oranı (AFV/TFV), akselerasyon ve deselerasyon averajı (E-AA ve E-DA) ile LASTI olarak; atrial ejeksiyon zamanı (AET), atrial preejeksiyon zamanı (APET) ve düzeltilmiş artial preejeksiyon zamanı (APETc) ölçüldü. ISDN'ın sol ventrikül ve sol atrium boyutlarında küçülmeye yol açarken, erken ve geç diastolik dönemdeki sol ventrikül doluşunu azalttığı ve bu etkinin IIG ile KG'nda farklı olduğu görüldü. ISDN verildikten sonra IIG'ta A/E oranı ve AFV/TVF oranı sabit kalmasına rağmen, KG'nda bu iki değer anlamlı şekilde artmıştır (p<0.05). Neticede, İSDN'ın preload'ı azalttığı, preload'daki azalışın ise erken ve geç diastolik döneme farklı şekilde yansıdığı görüldü. Bu nedenle Doppler eko ile diastolik fonksiyonlar incelenirken, preload'daki değişikliklerin dikkate alınması gerektiği kanaatine varıldı. İSDN verildikten sonra APETc ile APET/AET değerlerinde anlamlı bir değişiklik olmadığından, bu iki parametrenin sol atrial fonksiyonların incelenmesinde güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: İsosorbide dinitrate, diastolik fonksiyon, sol atrial sistolik zaman intervalleri

Non-invasive Assessment of Effects of Isosorbide Dinitrate on Left Ventricular Diastolic Functions and Left Atrial Systolic Time Intervals in Hypertensive Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali DEMİR, Cemal LÜLECİ, Ahmet IŞIK, Emir DÖNDER, Nadi ARSLAN, Hüseyin ÇELİKER. Non-invasive Assessment of Effects of Isosorbide Dinitrate on Left Ventricular Diastolic Functions and Left Atrial Systolic Time Intervals in Hypertensive Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 195-199
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale