Böbrek fonksiyonu normal olan hastada mitral anüler kalsifikasyonla ilişkili kalsifiye amorf tümör: Bir olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 695-697 | DOI: 10.5543/tkda.2019.93289

Böbrek fonksiyonu normal olan hastada mitral anüler kalsifikasyonla ilişkili kalsifiye amorf tümör: Bir olgu sunumu

Azin Alizadehasl1, Hoda Mombeini2, Saeid Hosseini3, Hamid Reza Sanati4
1İran Kardiyoloji Onkoloji, Ekokardiyografi ve Kardiyojenetik Araştırma Merkezleri, Rajaie Kardiyovasküler Tıp ve Araştırma Merkezi, İran Üniversitesi, Tahran, İran
2İran Üniversitesi, Rajaie Kardiyovasküler Tıp ve Araştırma Merkezi, Ekokardiyografi Anabilim Dalı, Tahran, İran
3Rajaie Kardiyovasküler Tıp ve Araştırma Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kalp Kapak Hastalıkları Araştırma Merkezi, İran Üniversitesi, Tahran, İran
4Kardiyak Müdahale Araştırma Merkezi, Rajaie Kardiyovasküler Tıp ve Araştırma Merkezi, İran Üniversitesi, Tahran, İran

Kalbin kalsifiye amorf tümörü (KAT) neoplazik olmayan bir kitle olup amorf fibrinli materiyal üstünde kalsiyum nodülleri ile karakterizedir. Mitral anüler kalsifikasyon (MAK) en büyük sıklıkla KAT ile ilişkili durumlardan biridir. MAK ile ilişkili KAT olgularının çoğu son dönem böbrek hastalarında (SDBH) bildirilmiştir. Bu olgu raporu rastlantısal olarak MAK’dan kaynaklanan KAT tanısı alan böbrek fonksiyonu normal bir hastayı tanımlamaktadır. Böbrek fonksiyonu normal 43 yaşında semptomsuz bir erkek hastaya ekokardiyografi uygulandı. Ekokardiyografi sonuçları çok mobil, mitral kapağın atriyal yüzüne yapışık, son derece kalsifiye mitral kapağı örten hiperekoik bir kitleyi ortaya çıkardı. Kalp cerrahisi ve histopatolojik değerlendirme MAK ile ilişkili KAT tanısını doğruladı. MAK ile ilişkili KAT genellikle SDBH olanlarla ilişkilendirilmesine rağmen bu iyi huylu tümörün kesin etiyoloji ve sağaltım stratejisi hâlâ net değildir. Böbrek fonksiyonları normal hastalarda bu tümörün seyrek görülmesi bu olağandışı durumun patolojisini daha fazla araştırmanın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalsifiye amorf tümör, ekokardiyografi; son dönem böbrek hastalığı; mitral kapak kalsifikasyonu.Mitral annular calcification-related calcified amorphous tumor in a patient with normal renal function: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, Saeid Hosseini, Hamid Reza Sanati. Mitral annular calcification-related calcified amorphous tumor in a patient with normal renal function: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 695-697

Sorumlu Yazar: Hoda Mombeini, Iran
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale