Sol atriyum kitlesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 266-268

Sol atriyum kitlesi

Özlem Yıldırımtürk1, Aylin Tuğcu1, Rüstem Olga1, Saide Aytekin2
1Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Elli altı yaşında kadın hasta, son iki aydır hafif eforla ve son üç gündür istirahatte oluşan nefes darlığı yakınmasıyla merkezimize başvurdu. İki yıl önce öksürük yakınmaları nedeniyle bir başka merkezde çekilen bilgisayarlı tomografide sağ akciğerde kitle görülmesi üzerine hastaya ileri tetkik önerilmiş, ancak hasta ileri tetkik ve tedaviyi kabul etmemişti. Transtorasik ekokardiyografide, sol atriyumu pulmoner ven vasıtasıyla tamamen dolduran ve diyastolde mitral kan akımını engelleyen büyük kitle gözlendi. Göğüs tomografisinde, sağ lateral lob superior segment bronşunu tümüyle tıkayan, alt lob segment bronşlarını belirgin daraltan ve tüm alt loba ait torasik alanı dolduran büyük bir kitle görüldü. Hastanın ileri derecede semptomatik olması nedeniyle, cerrahi konsey kararı ile sağ akciğer alt lob, orta lob ve sol atriyal kitle rezeksiyonu uygulandı. Patolojik değerlendirmede her iki rezeksiyon materyalinde de büyük hücreli akciğer karsinomu tanısı kondu. Hasta ameliyat sonrası 20. günde kardiyopulmoner arrest nedeniyle kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Kalp atriyumu/cerrahi, kalp neoplazileri/ ikincil/cerrahi, akciğer neoplazileri, tümör metastazı.

Left atrial mass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özlem Yıldırımtürk, Aylin Tuğcu, Rüstem Olga, Saide Aytekin. Left atrial mass. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 266-268

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale