Editöre Mektup [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 439-440

Editöre Mektup

Ejder Kardeşoğlu, Ömer Uz, Mustafa Aparcı, Ömer Yiğiner
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Editöre mektup olduğundan boş bırakıldı

Anahtar Kelimeler: editore mektup

Letter to the Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ejder Kardeşoğlu, Ömer Uz, Mustafa Aparcı, Ömer Yiğiner. Letter to the Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 439-440

Sorumlu Yazar: Ömer Uz, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale