Senkop sonrası gelişen ateşle açığa çıkan Brugada tip 1 elektrokardiyogram [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 155-158 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01725

Senkop sonrası gelişen ateşle açığa çıkan Brugada tip 1 elektrokardiyogram

Kıvanç Yalın, Ebru Gölcük, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Brugada sendromu, elektrokardiyografide (EKG) sağ dal bloku olsun ya da olmasın, sağ prekordiyal derivasyonlarda sürekli veya geçici ST-segment yükselmesinin izlendiği genetik bir hastalıktır. Yapısal olarak normal kalplerde bile ani ölüm riski yüksektir. Bazı durumlar Brugada tipi EKG’nin açığa çıkmasına veya oluşmasına yol açabilir. Bu yazıda, senkop atağı gelişimi sonrasında ateşli dönemde Brugada tip 1 EKG değişikliği görülen 24 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ateşin tedavisinden sonra hastanın EKG’si tümüyle normale döndü. Hastanın geçirdiği senkop, ateşin ortaya çıkardığı Brugada tip 1 EKG ve ajmalin testinde görülen ventrikül fibrilasyonu nedeniyle hastaya tek odacıklı ICD yerleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Brugada sendromu, elektrokardiyografi, ateş/komplikasyon, sendrom

Brugada type 1 electrocardiogram unmasked by a febrile state following syncope

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kıvanç Yalın, Ebru Gölcük, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet. Brugada type 1 electrocardiogram unmasked by a febrile state following syncope. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 155-158

Sorumlu Yazar: Kıvanç Yalın, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale