Sağlıklı Sigara İçmeyen Erkeklerde Akut Sigara İçiminin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 272-275

Sağlıklı Sigara İçmeyen Erkeklerde Akut Sigara İçiminin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Armağan ALTUN1, Ayhan GÜRÇAĞAN1, Birol ÖZKAN1, Gültaç ÖZBAY1
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

23 sağlıklı sigara içmeyen erkek gönüllüde (21-31 yaş) akut sigara içiminin sol ventrikül fonksiyonları ve hemodinamik bulgular üzerine etkisini araştırdık. Bu amaçla başlangıç ve sigara içimini hemen takiben kan basınçları, mitral ve aort kapaklarının M-mode kayıtları ve pulse-Doppler ile mitral ve aort kapak kan akım kayıtları alındı. Sigara içimi sonrası kalp hızı arttı (p=0.71). Sistolik ve diyastolik kan basınçlarında değişiklik olmadı. E süresi 7 ms (p=0.043), E hız-zaman integrali 0.64 cm (p=0.011), total mitral kapak kan akım hızı 46.44 ms (p=0.001), total mitral kapak hız-zaman integrali 2.11 cm (p=0.001) ve zirve E/A oranı 0.04 (p=0.035) azaldı. Atriyal doluş fraksiyonu 0.03 (p=0.04) arttı. Ölçülen diğer parametrelerde değişiklik saptanmadı. Bu bulgular akut sigara içiminin, sol ventrikül sistolik fonksiyonunu değiştirmediğini, sol ventrikül diastolik fonksiyonunu bozduğunu göstermektedir. Sigara içimi epikardiyal arterlerde konstrüksiyona yol açarak koroner kan akımının azalmasına sebep olur. Bu nedenle akut sigara içimi miyokard oksijen ihtiyacını arttırarak, diyastolik gevşemenin enerji tüketim işlevini bozar.

Anahtar Kelimeler: Sigara içimi, sol ventrikül fonksiyonları, pulsed-Doppler, M-mode ekokardiyografi

Acute Effect of Cigarette Smoking on Left Ventricular Functions in Healthy Nonsmoker Men

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Armağan ALTUN, Ayhan GÜRÇAĞAN, Birol ÖZKAN, Gültaç ÖZBAY. Acute Effect of Cigarette Smoking on Left Ventricular Functions in Healthy Nonsmoker Men. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 272-275
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale