Nadir bir damar anomalisi kombinasyonu: Hipoplastik aort yayı, aort koarktasyonu ve poststenotik anevrizma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 272-274 | DOI: 10.5543/tkda.2015.89084

Nadir bir damar anomalisi kombinasyonu: Hipoplastik aort yayı, aort koarktasyonu ve poststenotik anevrizma

Nermin Bayar1, Şakir Arslan1, Çağın Mustafa Üreyen1, Selçuk Küçükseymen1, Bekir Erol2
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Aort koarktasyonu erişkinlerde beşinci sıklıkta görülen doğumsal kalp anomalisidir. Prognoz için erken tanı ve tedavi önemlidir. Aort koarktasyonu bulunan olgularda tunika medya anormallikleri anevrizma gelişimine neden olabilmektedir. Bu yazıda, çıkan aort anevrizması, hipoplastik aort yayı, aort koarktasyonu ve poststenotik anevrizmayı içeren çok nadir damar anomalisi birlikteliği olan erişkin bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, aort koarktasyonu; hipoplastik aort yayı

A rare combination of vascular anomalies: Hypoplastic aortic arch, coarctation of the aorta and poststenotic aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nermin Bayar, Şakir Arslan, Çağın Mustafa Üreyen, Selçuk Küçükseymen, Bekir Erol. A rare combination of vascular anomalies: Hypoplastic aortic arch, coarctation of the aorta and poststenotic aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 272-274

Sorumlu Yazar: Nermin Bayar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale