Yaşlılarda Hipertansiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 223-230

Yaşlılarda Hipertansiyon

Baki KOMSUOĞLU1, Cihangir EREM1, Berrin ÇETİNARSLAN1, Halil KAVGACI1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

Epidemiyolojik çalışmalar yaşlı kişilerin yarısından fazlasında hipertansiyonun bulunduğunu göstermektedir. Kardiyovasküler mortalite yönünden sistolik kan basıncının diastolik kan basıncına göre daha önemli olduğu görülmektedir. Gerçi, sistolik hipertansiyonun temel etiyolojisi kesin bilinmemekte ise de birçok mekanizmaların bunda katkısı olduğu gösterilmiştir (büyük arter dolaşımının kompliyansında değişme, bororeseptör sensitivitesinde azalma, sempatik sinir sistemi uyarısına cevap artışı, böbrek ve sodyum metabolizmasındaki değişmeler, renin-anjiyolensin-aldosteron oranlarındaki değişmeler). Bu yazıda ayrıca, çeşitli antiheptansif ilaçların yaşlı hastalardaki kullanımı gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, hipertansiyon

Hypertension in Elderly Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Baki KOMSUOĞLU, Cihangir EREM, Berrin ÇETİNARSLAN, Halil KAVGACI. Hypertension in Elderly Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 223-230
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale