Sağ arkus aorta ve kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisine eşlik eden trakeal bronş bulunan olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 703-705 | DOI: 10.5543/tkda.2016.83903

Sağ arkus aorta ve kısmi pulmoner venöz dönüş anomalisine eşlik eden trakeal bronş bulunan olgu

Vehbı DOGAN1, İlker Ertuğrul1, Yasemin Taşcı Yıldız2, Utku Arman Örün1, Selmin Karademir1
1Dr.Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
2Dr.Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara, Türkiye

Trakeal bronş trakeadan veya ana bronştan kaynaklanan ve üst lob bölgesine doğru yönelen çeşitli bronş anomalilerini içerir. Pediyatrik popülasyonda insidansının %1-3 arasında değiştiği bildirilmiştir. Genellikle kostovertebral anomaliler, doğumsal havayolu ve akciğer anomalileri, vasküler anomaliler ve doğumsal kalp defektleriyle ilişkilidir. Bu yazıda, trakeal sağ üst lob bronşu, sağ aort kavsi ayna görüntüsü dallanması ve inominat vene sol üst pulmoner venin normal dışı girişi olan 14 yaşındaki bir kız hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner venöz dönüş anomalisi, sağ arkus aorta, trakeal bronş.

A case of tracheal bronchus associated with right aortic arch and partial anomalous pulmonary venous connection

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Vehbı DOGAN, İlker Ertuğrul, Yasemin Taşcı Yıldız, Utku Arman Örün, Selmin Karademir. A case of tracheal bronchus associated with right aortic arch and partial anomalous pulmonary venous connection. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 703-705

Sorumlu Yazar: Vehbı DOGAN, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale