Ekokardiyografik olarak ölçülen epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve hipertansiyon ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 115-122 | DOI: 10.5543/tkda.2013.83479

Ekokardiyografik olarak ölçülen epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ve hipertansiyon ilişkisi

Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Aylin Yıldırır, Özlem Demir, Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Epikardın yağ dokusu (EYD) içorgan yağlanmasının bir parçasıdır. Endokrin ve parakrin etkilere sahip olup metabolik sendrom (MetS) ile ilişkilidir. Bu çalışmada, EYD kalınlığının MetS’nin bir parçası olan hipertansiyon ile ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya hipertansiyonlu 140 hasta, yaş ve cinsiyet yönünden benzer normal kan basınçlı 60 olgu kontrol grubu olarak alındı. EYD iki boyutlu ekokardiyografi ile parasternal kısa ve uzun akstan ölçüldü. EYD kalınlığı hipertansiyon ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı. EYD kalınlığı üzerine hipertansiyonun etkisi MetS’nin diğer bileşenleriyle değerlendirildi.

BULGULAR
Epikardın yağ dokusu kalınlığı hipertansiyonlu hastalarda normal kan basınçlı kontrol grubuna göre artmıştı (6.3±1.7 mm ve 5.3±1.6 mm; p<0.001). EYD kalınlığı sistolik ve diyastolik kan basıncı ile korelasyon göstermekte idi (sırasıyla, r=0.233, p=0.001; r=0.144, p=0.047). Kontrolsüz hipertansiyonlu hastalarda EYD kalınlığı kan basıncı kontrollü olanlara göre daha fazla artmıştı (6.6±1.7 mm ve 5.9±1.8 mm, p=0.046). MetS bileşenlerini içeren çok değişkenli lineer regresyon analizinde hipertansiyon (p=0.009, %95 GA 0.236- 1.619), bel çevresi (p=0.003, %95 GA, 0.339-1.640), HDLkolesterol (p=0.046, %95 GA -0.054 - 0.001) ve kan glukoz düzeyleri (p=0.007, %95 GA 0.003-0.002) EYD kalınlığını etkileyen bağımsız faktörler olarak bulundu.

SONUÇ
Epikardın yağ dokusu kalınlığı hipertansiyonla ilişkilidir. Hipertansiyon MetS’nin diğer bileşenleri gibi EYD kalınlığına katkıda bulunan bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yağ doku/patoloji, vücut ağırlığı; ekokardiyografi; epikart; hipertansiyon; metabolik sendrom X; miyokart/patoloji.

Association of epicardial adipose tissue thickness by echocardiography and hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Aylin Yıldırır, Özlem Demir, Haldun Müderrisoğlu. Association of epicardial adipose tissue thickness by echocardiography and hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 115-122

Sorumlu Yazar: Serpil Eroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale