Atriyal Septal Defekte Bağlı Olarak Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Olan 3 Olguda Pulmoner Arter Lumeninde Trombus Varlığının Ekokardiyografik Olarak Tespiti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 375-378

Atriyal Septal Defekte Bağlı Olarak Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Olan 3 Olguda Pulmoner Arter Lumeninde Trombus Varlığının Ekokardiyografik Olarak Tespiti

Cihangir KAYMAZ1, Cevat KIRMA1, Nihal ÖZDEMİR1, Sibel ENAR1, İlyas AKDEMİR1, Mehmet ÖZKAN1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Transözofageal ekokardiografi (TEE) ile gösterilmiş olan pulmoner arter (PA) trombusu (TR) ile ilgili olarak sınırlı sayıda olgu bildirisi mevcup olup, bu yayınlar pulmoner embolizasyon ve primer pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen PA TR olgularını içermektedir. Bu yazıda, atrial septal defekte (ASD) bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyonu (PHT) ve ileri derecede genişlemiş PA içinde spontan eko kontrastı (SEK) ile ilişkili olarak TR bulunan 3 (2 K, 1 E) (61, 28 ve 49 yaşlarında) olgu sunulmuştur. İki olguda ostium sekundum tipi geniş ASD, üçüncü olguda ise atrial septal defekt tamiri için konan yamada dikiş atması tespit edildi. Olguların PA sistolik basınçları sırasıyla, 120, 120 ve 70 mm Hg olarak hesaplandı. İlk 2 olguda TR sağ PA içinde, üçüncü olguda ise sağ ve sol PA dalları içinde tespit edildi. Tüm olgularda genişlemiş ve tromboze PA lumeni içinde SEK varlığı da gözlendi. Olgular ASD ile ilişkili PHT na bağlı olarak, genişlemiş pulmoner arterler içinde TR saptanan ilk örnekler olarak sunulmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Trombus, spantan ekokontrastı, pulmoner hipertansiyon

Echocardiographic Detection of Thrombus in Pulmonary Arteries in Three Patients with Pulmonary Hypertension Secondary to Atrial Septal Defee!

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Nihal ÖZDEMİR, Sibel ENAR, İlyas AKDEMİR, Mehmet ÖZKAN. Echocardiographic Detection of Thrombus in Pulmonary Arteries in Three Patients with Pulmonary Hypertension Secondary to Atrial Septal Defee!. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 375-378
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale