Kardiyovasküler tıp makalelerimizde 2008 yılında nicelik ve nitelik artışı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 61-75

Kardiyovasküler tıp makalelerimizde 2008 yılında nicelik ve nitelik artışı

Altan Onat
Türk Kardiyoloji Derneği; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kardiyovasküler tıp alanında 2008 yılında Türkiye kaynaklı uluslararası yayınlar, Web of Knowledge’den Science Citation Index’in CD edisyonuna kaynak dergiler ve yalnızca tam metinli makale ve derlemeler dikkate alınarak değerlendirildi. Birden fazla kurumdan ya da bilim dalından çıkan ortak yayınlar için bir kesirsel kredi sistemi uygulandı. Geçen yıl CD edisyonunda taranan dergilerde kardiyovasküler tıp alanında, Türkiye’den köken alan tam metinli makale sayısı önemli artışla 220’ye çıkarken, dünyadaki payımız da binde 10.0’dan 10.8’e yükseldi. Yayınların 7/8’inin erişkin kardiyolojisinden kaynaklanması, kardiyovasküler cerrahi ve pediyatrik kardiyoloji açısından olumsuz yönde dikkat çekti. Makalelerin yayımlandığı dergilerin ortanca impakt faktörü, geçen yıldakine 1.56 ile benzemekle birlikte, yarısının 1.19-2.88 etki değerli dergilerde yayımlanması nispeten kaliteli dergi arayışını yansıtmaktadır. Köklü tıp fakültelerimiz -Ege Üniversitesi hariç- üretkenlikte geri kalmaya devam etti, bu alanda başı farkla çeken kurumumuz Başkent Üniversitesi oldu; onu GATA, Gazi Üniversitesi ve Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi izledi.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji yayınları, Türkiye, impakt faktörü.

Turkey’s articles in cardiovascular medicine displayed quantitative and qualitative improvements in 2008

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat. Turkey’s articles in cardiovascular medicine displayed quantitative and qualitative improvements in 2008. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 61-75

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale