Renal hücre karsinomunun inferiyor vena kava tutulumu olmadan kardiyak metastazı: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 154-156 | DOI: 10.5543/tkda.2013.80445

Renal hücre karsinomunun inferiyor vena kava tutulumu olmadan kardiyak metastazı: Olgu sunumu

Melih Topçuoğlu, Yakup Yeşilkaya, Abidin Kılınçer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu yazıda, 51 yaşında inferiyor vena kava tutulumu olmadan kardiyak metastaz yapan kemoterapiyle tedavi edilen renal hücre karsinomu olgusu sunuldu. Toraks ve karın bilgisayarlı tomografi incelemesinde kitlenin karaciğer, mediastinel lenf nodları, sağ adrenal gland ve pankreas başına yayıldığı izlendi. Renal hücre karsinomunda ilerleyen dönemlerde inferiyor vena kava yoluyla kalbe direkt invazyon bilinen bir durumdur. İnferiyor vena kava tutulumu olmadan renal hücreli karsinom kardiyak metastazı literatürde oldukça nadir bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, renal hücreli, kalp neoplazileri/tanı; vena kava, inferiyor.

Cardiac metastasis of renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement: case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Melih Topçuoğlu, Yakup Yeşilkaya, Abidin Kılınçer. Cardiac metastasis of renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement: case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 154-156

Sorumlu Yazar: Yakup Yeşilkaya, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale