"Beyaz Gömlek" Hipertansiyonuna Yaş ve Cinsiyetin Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 182-183

"Beyaz Gömlek" Hipertansiyonuna Yaş ve Cinsiyetin Etkisi

İstemi NALBANTGİL1, Bülent KILIÇCIOĞLU1, Remzi ÖNDER1, Bahar BOYDAK1, Ender TERZİOĞLU1, Mehmet İŞLER1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

İlk muayenelerinde sistolik kan basıncı 140-160 mmHg, diyastolik kan basıncı 90-105 mmHg olan 300 hastada ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapılarak beyaz gömlek hipertansiyonu ensidansı araştırıldı. 300 vakanın 54'ünde (% 18) beyaz gömlek hipertansiyonu tanısı kondu. Ayrıca kadınlarda beyaz gömlek hipertansiyonu ensidansının aynı yaş erkeklere göre daha fazla olduğu saptandı. Erkeklerde bu ensidans yaşa bağımlı olduğu saptandı. Erkeklerde bu ensidans yaşa bağımlı olmaksızın % 12 civarında iken, 40 yaşın altındaki kadınlard % 26.4, kırk yaşın üstündeki kadınlarda ise % 20.9 bulundu (p<0.05). Hastaların ilk muayenelerinde hipertansiyon saptayan hekimin, beyaz gömlek hipertansiyonu tanısını her zaman için hatırlaması üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, beyaz gömlek hipertansiyonu

The Effect of Age and Sex on White-coat Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İstemi NALBANTGİL, Bülent KILIÇCIOĞLU, Remzi ÖNDER, Bahar BOYDAK, Ender TERZİOĞLU, Mehmet İŞLER. The Effect of Age and Sex on White-coat Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 182-183
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale