Hemorajik İnmelerde Elektrokardiyografik Bulgular: II. İntraserebral Hematomlarda [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 163-165

Hemorajik İnmelerde Elektrokardiyografik Bulgular: II. İntraserebral Hematomlarda

Emre KUMRAL1, Mehmet İŞLER2, Ender TERZİOĞLU2, Hasan YILMAZ2, Kamuran KUMRAL1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

İntraserebral hematomu (İSH) olan 82 hastanın elektrokardiyogramları (EKG) akut dönemde incelendi. Hastaların % 94'ünde değişik tipte EKG anormallikleri saptandı. En sık olarak QT uzamasına, T inverziyonuna ve ST değişikliklerine rastlandı. Özellikle beyinsapına yakın veya içine olan kanamalarda QT uzaması, T inverziyonu, ST değişiklikleri ve U dalgası oran olarak fazla görüldü. İntraserebral hematomlarda görülen bu EKG anormalliklerinin beyinsapı ve hipotalamusdaki kardiyovasküler regülasyonu sağlayan merkezlerin etkilenmesine bağlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral hamatom, EKG değişiklikleri

Eletrocardiographic findings in Hemorrhagic Stroke: II. Intracerebral Hematoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emre KUMRAL, Mehmet İŞLER, Ender TERZİOĞLU, Hasan YILMAZ, Kamuran KUMRAL. Eletrocardiographic findings in Hemorrhagic Stroke: II. Intracerebral Hematoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 163-165
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale