Sağ ventrikülü tutan metastatik Ewing sarkomu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(8): 546-548

Sağ ventrikülü tutan metastatik Ewing sarkomu

Burak Pamukçu, Ahmet Kaya Bilge, Mehmet Meriç, Dursun Atılgan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Ewing sarkomunda kalp metastazı nadirdir. Yirmi iki yaşında bir kadın hasta egzersizle ortaya çıkan çarpıntı ve halsizlik yakınmalarıyla başvurdu. Hastaya yedi yıl önce Ewing sarkomu nedeniyle radikal sağ tibia rezeksiyonu uygulandığı ve aynı nedenli akciğer metastazı için halen kemoterapi gördüğü öğrenildi. Transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografide, sağ ventrikül serbest duvarında büyük bir inhomojen kitle (3x3.5 cm) görüldü. Kitleyi masif trombüsten ayırt etmek için yapılan kontrastlı manyetik rezonans görüntülemede kısmi kontrast tutulumu izlenmesi üzerine kitlenin malign metastatik lezyon olduğu düşünüldü. Eşlik eden akciğer metastazı ve cerrahinin fazla yararı olmayacağı göz önüne alınarak hasta için cerrahi rezeksiyon önerilmedi.

Anahtar Kelimeler: Tanı, ayırıcı, ekokardiyografi; kalp neoplazileri/ikincil; sarkom, Ewing/ikincil

Metastatic Ewing’s sarcoma involving the right ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Pamukçu, Ahmet Kaya Bilge, Mehmet Meriç, Dursun Atılgan. Metastatic Ewing’s sarcoma involving the right ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(8): 546-548

Sorumlu Yazar: Burak Pamukçu, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale