Anevrizmatik aorta-sağ atriyal tünelin vasküler plakla başarılı tedavisi: Çok nadir görülen bir olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 316-316 | DOI: 10.5543/tkda.2015.74943

Anevrizmatik aorta-sağ atriyal tünelin vasküler plakla başarılı tedavisi: Çok nadir görülen bir olgu

İbrahim Halil Altıparmak1, Muslihittin Emre Erkuş1, Sedat Bozkurt2, Mehmet Aksoy3, Yusuf Sezen1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Osm Ortadoğu Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Şanlıurfa
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Anahtar Kelimeler: Aortiko-sağ atrial tünel, koroner anomali, tedavi, vasküler plakSuccessful treatment of an aneurysmatic aorta-right atrial tunnel by vascular plug: a very rare case

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Halil Altıparmak, Muslihittin Emre Erkuş, Sedat Bozkurt, Mehmet Aksoy, Yusuf Sezen. Successful treatment of an aneurysmatic aorta-right atrial tunnel by vascular plug: a very rare case. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 316-316

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Altıparmak, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale