Soldan sağa şant oluşturan sol ventrikül serbest duvar yırtılmasının neden olduğu dev psödoanevrizma: Nadir bir olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 177-177 | DOI: 10.5543/tkda.2013.74176

Soldan sağa şant oluşturan sol ventrikül serbest duvar yırtılmasının neden olduğu dev psödoanevrizma: Nadir bir olgu

Adnan Doğan, Hakan Aksoy
Osmaniye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Osmaniye,
Giant pseudoaneurysm caused by left ventricle free-wall rupture leading left to right shunting: a rare case

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Doğan, Hakan Aksoy. Giant pseudoaneurysm caused by left ventricle free-wall rupture leading left to right shunting: a rare case. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 177-177

Sorumlu Yazar: Adnan Doğan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale