Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardili bir hastada polimorfik ventriküler taşikardiye bağlı elektriksel fırtınanın renal sempatik denervasyon yardımıyla tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 441-449 | DOI: 10.5543/tkda.2017.72773

Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardili bir hastada polimorfik ventriküler taşikardiye bağlı elektriksel fırtınanın renal sempatik denervasyon yardımıyla tedavisi

Tolga Aksu1, Tumer Erdem Guler1, Kazım Serhan Özcan1, Serdar Bozyel1, Kıvanç Yalın2
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Bayrampaşa Kolan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Elektriksel fırtına (EF) nadir bir klinik durum değildir. Sempatik hiperaktivite EF’nin gelişmesinde ve devamında kritik bir rol oynayabilir. Yakın dönemdeki bazı çalışmalarda kateter temelli renal sempatik denervasyon’un (RSD) sempatik aktiviteyi azaltabileceği ve aritmik yükün engellenmesinde rolü olabileceği gösterilmiştir. Kırk altı yaşında erkek hasta katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (VT) ile ilişkili sık yerleştirilebilir kardiyoverter defibrilatör şokları ve EF ile kliniğimize kabul edildi. Taşikardi atakları betabloker, verapamil ve flekainid tedavisine yanıtsızdı. Başlatıcı prematüre ventriküler kontraksiyonlar kateter ablasyonu ile baskılanamadı. Klinik taşikardideki semptatik sistemin arttırıcı etkilerinden dolayı RSD yapılmasına karar verildi. İşlem sonrası sinüs ritmi sağlandı ve polimorfik VT atağı görülmedi. Sağ ventrikül kaynaklı direngen monomorfik VT endokardiyal radyofrekans ablasyon ile ablate edildi. Bu yeni tedavi yöntemi diğer ablasyon stratejilerinin başarısız olduğu hastalarda olası bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ablasyon, aritmi, sempatik sistem, ventriküler taşikardi.

Renal sympathetic denervation assisted treatment of electrical storm due to polymorphic ventricular tachycardia in a patient with cathecolaminergic polymorphic ventricular tachycardia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Kıvanç Yalın. Renal sympathetic denervation assisted treatment of electrical storm due to polymorphic ventricular tachycardia in a patient with cathecolaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 441-449

Sorumlu Yazar: Tolga Aksu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale