Geçici iskemik atak sonrası saptanan süngerimsi miyokart (noncompaction) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 205-208

Geçici iskemik atak sonrası saptanan süngerimsi miyokart (noncompaction)

Ahmet Karabulut, İsmail Erden, Emine Erden, Mahmut Çakmak
Özel İstanbul Medicine Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Süngerimsi miyokart (noncompaction) bir ya da daha fazla ventrikül segmentinde aşırı derecede çıkıntılı trabeküler ağ ve derin intertrabeküler girintilerle karakterize, nadir görülen bir doğumsal kardiyomiyopati şeklidir. Yirmi beş yaşında erkek hasta, sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvurdu. Sol üst ve alt ekstremitede hafif kas kuvveti kaybı saptandı. Akut serebrovasküler olay öntanısıyla takibe alınan hastanın şikayetleri uygulanan aspirin ve enoksaparin tedavisinden iki saat sonra düzeldi. Elektrokardiyografide sinüs ritmi, sol ventrikül hipertrofisi bulguları ve prekordiyal derivasyonlarda R dalgası progresyon kaybı izlendi. Transtorasik ekokardiyografide apikal hipokinezi ve belirgin sol ventrikül hipertrofisi saptandı. Sol ventrikül çapları normal sınırlarda iken, apeks ve lateral ve inferiyor duvar apikalinde yaygın trabekülasyon ve trabeküller arasında derin girintiler (noncompaction) vardı. Renkli Doppler ile trabeküller arasındaki girintilerde kan akımı izlendi. Ayrıca, hafif mitral yetersizliği ve restriktif tip diyastolik disfonksiyon saptandı. Aspirin ve warfarin tedavisine başlanan hasta poliklinik takibine alındı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati/doğuştan, ekokardiyografi, kalp ventrikülü/anormallik, intrakraniyal emboli/etyoloji.

Myocardial noncompaction recognized following a transient ischemic attack

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Karabulut, İsmail Erden, Emine Erden, Mahmut Çakmak. Myocardial noncompaction recognized following a transient ischemic attack. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 205-208

Sorumlu Yazar: Ahmet Karabulut, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale