Editöre mektup: Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol atriyal apendiks büyüklüğü ve trombüs oluşumu üzerinde sol ventrikül çapının etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 90-91

Editöre mektup: Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol atriyal apendiks büyüklüğü ve trombüs oluşumu üzerinde sol ventrikül çapının etkisi

Ender Örnek, Alparslan Kurtul, Mustafa Duran, Muhammed Bora Demirçelik
Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, sol kulakçık, atriyal fibrilasyon, dilate kardiyomiyopati

Letter to the Editor: “The influence of left ventricular diameter on left atrial appendage size and thrombus formation in patients with dilated cardiomyopathy”

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ender Örnek, Alparslan Kurtul, Mustafa Duran, Muhammed Bora Demirçelik. Letter to the Editor: “The influence of left ventricular diameter on left atrial appendage size and thrombus formation in patients with dilated cardiomyopathy”. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 90-91

Sorumlu Yazar: Ender Örnek, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale