Optik akış ve manifold öğrenme yöntemlerini kullanarak karotis ultrason görüntülerinde karotis duvar hareketlerine göre kompanse edilmiş kare hızı dönüşümü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 680-686 | DOI: 10.5543/tkda.2019.69776

Optik akış ve manifold öğrenme yöntemlerini kullanarak karotis ultrason görüntülerinde karotis duvar hareketlerine göre kompanse edilmiş kare hızı dönüşümü

Fereshteh Yousefi Rizi1, Sima Navabian1, Zahra Alizadeh Sani2
1İslami Azad Üniversitesi Güney Tahran Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Tahran, İran
2İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Rajaie Kardiyovasküler Tıp ve Araştırma Merkezi, Tahran, İran

AMAÇ
Karotis ultrasonografisi ateroskleroz hastalığını ve komplikasyonlarını değerlendirmek için güvenilir ve invaziv olmayan bir yöntemdir. B-mod sineluplar aterosklerozun ciddiyetini ve zaman içindeki ilerlemesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmasına rağmen, karotis arterin hızlı duvar hareketlerini izlemek düşük kare hızı nedeniyle yine de zorlayıcı bir konudur. Bu yazıda, manifold öğrenmeye ve optik akışa dayalı hareketi hesaba katan yeni bir karma yüksek kare hızı dönüştürme (FRUC) yöntemi sunuldu.

YÖNTEMLER
Son on yılda, karotis ultrasonu görüntülerinin kare hızını artırmak için manifold öğrenme tekniği kullanılmış olmasına rağmen bu yöntemin kaydedilen kardiyak siklus ve karelerin sayısına bağlı olması nedeniyle, manifold öğrenmeye ve optik akışa dayalı yeni bir hibrit (karma) yöntem önerilmiştir.

BULGULAR
Yerel doğrusal gömme (LLE) algoritması, ilk önce düşük boyutlu bir manifoldda ardışık kardiyak döngülerin kareleri arasındaki ilişkiyi bulmak için uygulandı. Daha sonra, optik akış hareket kestirim algoritması uygulanarak, yeniden duvar hareketlerine göre kompanse edilmiş bir kare oluşturuldu.

SONUÇ
Sonuç olarak, tipik B-modu ultrason görüntülerine kıyasla karotis duvar hareketinin daha doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için daha fazla sayıda kare içeren bir siklus oluşturulmuştur. Sonuçlar, yeni hibrid yöntemimizin manifold öğrenmeye dayalı artırılmış kare oranı şemasına göre daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Algoritma, karotis B-mod görüntüleri; kare hızı; yerel doğrusal gömme; manifold öğrenme; hareketle kompanse edilmiş; optik akış; yukarı dönüşüm.

Motion-compensated frame rate up-conversion in carotid ultrasound images using optical flow and manifold learning

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fereshteh Yousefi Rizi, Sima Navabian, Zahra Alizadeh Sani. Motion-compensated frame rate up-conversion in carotid ultrasound images using optical flow and manifold learning. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 680-686

Sorumlu Yazar: Fereshteh Yousefi Rizi, Iran
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale