A-V tam blok bulunan hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda DDD-R pacemaker uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 287-290

A-V tam blok bulunan hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda DDD-R pacemaker uygulaması

Turgut Karabağ1, Kurtuluş Özdemir1, Bülent Altunkeser1, Fatih Koç1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide (HOKM), iki odacıklı pacemaker (DDD) uygulaması, seçilmiş hastalarda sol ventrikül çıkış yolu (SVÇY) gradiyentini azaltan ve semptomları düzelten etkili bir yöntemdir. Kliniğimize atriyoventriküler tam blok, HOKM ve üçüncü derece mitral kapak yetersizliği tanılarıyla yatırılan 78 yaşındaki bir erkek hastaya DDD-R pacemaker takıldı. Uygulama sonrasında hastanın SVÇY gradiyentinde anlamlı azalma, fonksiyonel kapasitesinde ve semptomlarda ciddi düzelme görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak pacing, yapay; kardiyomiyopati, hipertrofik; mitral kapağı prolapsusu; kalp pili

DDD-R pacemaker implantation in a patient with A-V complete block and hypertrophic obstructive cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Turgut Karabağ, Kurtuluş Özdemir, Bülent Altunkeser, Fatih Koç. DDD-R pacemaker implantation in a patient with A-V complete block and hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 287-290
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale