Akut pulmoner emboli ile başvuran orta riskli bir hastada, subklavyen veni yoluyla kateter aracılı ultrason ile tromboliz: Alternatif girişim yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 590-592 | DOI: 10.5543/tkda.2016.66178

Akut pulmoner emboli ile başvuran orta riskli bir hastada, subklavyen veni yoluyla kateter aracılı ultrason ile tromboliz: Alternatif girişim yeri

Veysel Özgür Barış1, Evren Özçınar2, Özgür Ulaş Özcan1, Mustafa Şırlak2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı

Kateter aracılı ultrason ile tromboliz (KAUT) sırasında kullanılan rutin venöz erişim yolu ana femoral vendir. Bu yazıda, ana femoral venlerde kronik tromboz sonucu iki taraflı tıkanma olan hastada subklavyen veni yolu ile yapılan başarılı bir KAUT olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut pulmoner emboli, katater aracılı ultrason eşliğinde trombolizis, subklavyen ven.

Ultrasound-assisted, catheter-directed thrombolysis of acute pulmonary embolism via the subclavian vein: alternative access path

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Özgür Barış, Evren Özçınar, Özgür Ulaş Özcan, Mustafa Şırlak. Ultrasound-assisted, catheter-directed thrombolysis of acute pulmonary embolism via the subclavian vein: alternative access path. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 590-592

Sorumlu Yazar: Veysel Özgür Barış, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale