Sentetik kanabinoidlerin ventrikül repolarizasyon parametrelerine akut etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 384-390 | DOI: 10.5543/tkda.2019.64569

Sentetik kanabinoidlerin ventrikül repolarizasyon parametrelerine akut etkileri

Süleyman Sezai Yıldız1, Mehmet Necmeddin Sutaşır2, Serhat Sığırcı1, Hatice Topçu2, Ahmet Gürdal1, Kudret Keskin1, Kadriye Orta Kılıçkesmez1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Önceki çalışmalarda ventriküler aritmi ve ventriküler repolarizasyon parametreleri (VRP) arasındaki ilişki gösterildi. Ancak, VRP ile sentetik kanabinoidler (SK) arasındaki ilişkiyi gösteren sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmada, T-peak to T-end (Tp-e) aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarının kullanılmasıyla, SK’lerin VRP’ye akut etkilerini analiz edilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Mevcut çalışma, 2014–2016 yılları arasında, SK kullanmış ve acil servise kabul edilmiş 58 hasta (SK +), ve 50 sağlıklı kontrol olgularını içerdi (SK -). Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarını içeren VRP’ler tüm olgularda 12 derivasyonlu elektrokardiyografiden ölçüldü. Sonra, bu parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı ve korelasyon analizi yapıldı.

BULGULAR
The Tp-e ve QTc aralıkları analamlı olarak, SK - grup ile karşılaştırıldığında SK + grupta daha yüksekti (sırasıyla, 92.2±10.0, 77.4±9.3, p<0.001; 434.5±30.8, 410.9±27.3, p<0.001). Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları SK - grup ile karşılaştırıldığında SK + grupta artmıştı (sırasıyla, 0.26±0.02, 0.22±0.02, p<0.001; 0.21±0.02, 0.18±0.02, p<0.001). SK kullanımı ile Tp-e aralığı (r=0.610, p<0.001), Tp-e/QT (r=0.655, p<0.001) and Tp-e/QTc oranları (r=0.437, p<0.001) arasında anlamlı korelasyon saptandı.

SONUÇ
Mevcut çalışma, SK kullanmış olgularda Tp-e aralığı, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranlarının arttığını gösterdi. Bu yüzden, SK kullanmış genç olgular, artmış ventriküler aritmi riskine sahip olabilirler.

Anahtar Kelimeler: Akut etkiler, sentetik kanabinoidler; ventrikül repolarizasyon parametreleri.

Acute effects of synthetic cannabinoids on ventricular repolarization parameters

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Süleyman Sezai Yıldız, Mehmet Necmeddin Sutaşır, Serhat Sığırcı, Hatice Topçu, Ahmet Gürdal, Kudret Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez. Acute effects of synthetic cannabinoids on ventricular repolarization parameters. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 384-390

Sorumlu Yazar: Süleyman Sezai Yıldız, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale