Klinikte labil hipertansiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 701-704 | DOI: 10.5543/tkda.2019.64009

Klinikte labil hipertansiyon

Nil Özyüncü, Nail Çağlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Labil kan basıncı yükselmesi klinikte sık görülen bir sorundur. Kan basıncının bir uyarıcı ile (çoğunlukla psişik stresdir) çok kısa süre içinde 140/90 mm Hg’nın üzerine çıkması ve uyarıcı ortadan kalkınca kendiliğinden düşmesi olarak tarif edilmiştir. Beyaz önlük hipertansiyonu, maskeli hipertansiyon, psödofeokromositoma, ortostatik hipertansiyon ve supin hipertansiyon gibi klinik durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Labil kan basıncı yüksekliği çoğu hastada kardiyovasküler risk artışına neden olur. Tanı koymada ambulatuvar kan basıncı monitorü sıklıkla kullanılır. Tedavide alfa bloker + beta bloker kombinasyonu ve antidepresan ilaçlar kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Beyaz önlük hipertansiyonu, labil hipertansiyon; maskeli hipertansion.

Labile hypertension in the clinic

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nil Özyüncü, Nail Çağlar. Labile hypertension in the clinic. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 701-704

Sorumlu Yazar: Nail Çağlar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale