Spontan Koroner Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu ile Birlikte Tıp Literatürünün Gözden Geçirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 54-56

Spontan Koroner Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu ile Birlikte Tıp Literatürünün Gözden Geçirilmesi

İ. Arif TARHAN1, Fikri YAPICI1, Yücesin ARSLAN1, Azmi ÖZLER1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Primer veya spontan koroner arter diseksiyonu iskemik kalp hastalıkları içinde ender rastlanan bir durumdur. Olguların koroner arter hastalığı için anlamlı bir risk faktörü taşımaması en önemli özelliktir. Otuzsekiz yaşındaki kadın hasta angina pektoris yakınması ile başvurdu. Kalp enzim tetkikleri normal saptandı. EKG'de anlamlı bir değişiklik yoktu. Poliklinik takibine alındı. Birgün sonra tekrar tipik angina pektoris ve yeni gelişen T dalgası negatiflikleri oldu. Hasta karasız angina pektoris tanısıyla yatırıldı ve hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Hikayesinde sigara kullanımı dışında bir risk faktörü yoktu. Anjiyografide sol ön inen koroner arter orta bölümünde spontan diseksiyon tespit edildi ve internal torasik arter ile bypass yapıldı. Bu olgu eşliğinde literatür ve diğer tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


Spontaneous Coronary Artery Dissection: Case Report and Review of the Literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İ. Arif TARHAN, Fikri YAPICI, Yücesin ARSLAN, Azmi ÖZLER. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Case Report and Review of the Literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 54-56
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale