Koroner Arter Hastalığında Koroner Arter Tutulumunun Yaygınlığı ve Duvar Hareket Bozukluğunun Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonuna Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 153-157

Koroner Arter Hastalığında Koroner Arter Tutulumunun Yaygınlığı ve Duvar Hareket Bozukluğunun Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonuna Etkisi

Cahit KOCAKAVAK1, Ferruh GÜRKAYNAK1, Hatice ŞAŞMAZ1, Yalçın SÖZÜTEK1, Siber GÖKSEL1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara

Bu çalışma koroner arter hastalığı (KAH) olan 170 hasta ile 20 kişilik normal kontrol grubu üzerinde yapıldı. Koroner arter tutulumunun yaygınlığı ile duvar hareket bozukluğu (DHB)'nun istirahat sırasındaki vsol ventrikül diyastolik fonksiyonu (LVDF) üzerine olan etkisi "pulsed" Doppler ekokardiyografi ile araştırıldı. Çalışmada değerlendirilen parametreler; yaş, erken maksimal doluş hızı (E) / geç maksimal doluş hızı (A) oranı, deselerasyon yarı zamanı ve deselerasyon hızı. Normal kontrol grubu ile KAH'lı grup karşılaştırıldığında 1, 2 ve 3 damar hastalığı olup da DHB bulunmayan hastalarda normallere göre LVDF'nun önemli derecede bozulmuş olduğu görüldü (P<0.001). Doppler parametrelerindeki bozukluklara göre 1, 2 ve 3 damar hastaları arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Diğer yandan, KAH'lı grupta DHB olanlarla olmayanlar arasında da anlamlı farklılık görülmedi. Sonuç olarak, çalışmamız koroner arter tutulum yaygınlığının ve DHB bulunması veya bulunmamasının KAH'lı hastalarda global LVDF bozukluğunu önemli şekilde etkilemediğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, sol ventrikül diyastolik fonksiyonu, duvar hareket bozukluğu

Clinical Investigations Extent of Coronary Artery Involvement, Wall Motion Abnormalities and Left Ventricular Diastolic Function

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cahit KOCAKAVAK, Ferruh GÜRKAYNAK, Hatice ŞAŞMAZ, Yalçın SÖZÜTEK, Siber GÖKSEL. Clinical Investigations Extent of Coronary Artery Involvement, Wall Motion Abnormalities and Left Ventricular Diastolic Function. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 153-157
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale