Türkiye'de İlk Takipli Ortotopik Kalp Transplantasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 136-141

Türkiye'de İlk Takipli Ortotopik Kalp Transplantasyonu

Ömer BAYEZİD1, Mehmet BALKANAY1, Mahmut CARİN1, İbrahim ÖZTEK1, Ahmet ÖCAL1, Ömer IŞIK1, Hüsnü SEZER1, Serdar ENER1, Çiğdem YAKUT1, Tuncer KOÇAK1, Selma SEZER1, Nuri ÇAĞLAR1, Mehmet ÖZDEMİR1, Cevat YAKUT1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi, Anesteziyoloji ve Kardiyoloji Klinikleri, İstanbul

7 Eylül 1989 tarihinde Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir kalp transplantasyonu gerçekleştirildi. Koroner arter hastalığı sonucu son evre konjestif kalp yetersizliği gelişmiş 58 yaşında bir erkek hastda kalp kateterizasyonu yapılarak kötü sol ventrikül fonksiyonları ile birlikte iskemik kardiyomiyopati kesin tanısı konulmuştur. Hastada ortotopik kalp transplantasyonu gerçekleştirildi. İmmünosupresyon cyclosporine, azathioprine ve düşük doz steroid ile birlikte üç günlük antithymocyte globulin uygulaması ile yapıldı. Transplantasyonun ilk haftası içinde orta derecede 3 rejeksiyon episodu gözlendi. Bu rejeksiyon episodları intravenöz methylprednisolone ve ATG uygulamalarıyla tedavi edildi. Transplante edilen kalbin erken dönemde fonksiyonları tatminkar bulundu.

Anahtar Kelimeler: İmmünosüpresyon, kalp nakli, konjestif kalp yetersizliği

Orthotopic Heart Transplant in Turkey With 5 Months' Follow-Up

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer BAYEZİD, Mehmet BALKANAY, Mahmut CARİN, İbrahim ÖZTEK, Ahmet ÖCAL, Ömer IŞIK, Hüsnü SEZER, Serdar ENER, Çiğdem YAKUT, Tuncer KOÇAK, Selma SEZER, Nuri ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDEMİR, Cevat YAKUT. Orthotopic Heart Transplant in Turkey With 5 Months' Follow-Up. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 136-141
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale