Tekrarlayan hışıltı ve solunum sıkıntısında nadir bir neden: Scimitar sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 595-598 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01581

Tekrarlayan hışıltı ve solunum sıkıntısında nadir bir neden: Scimitar sendromu

Yakup Ergül1, Kemal Nişli1, Nermin Güler2, Ümrah Aydoğan1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Scimitar sendromu sıklıkla sağ akciğerde görülen kısmi veya tam pulmoner ven dönüş anomalisidir. Bu yazıda, tekrarlayan hışıltı ve solunum sıkıntısı nedeniyle yapılan incelemelerde Scimitar sendromu tanısı konan 15 aylık erkek hasta sunuldu. Göğüs röntgeninde sağ hemitoraks içinde, sağ atriyum sınırını örten pala benzeri görünüm izlendi. Ekokardiyografide sağ kalp boşluklarında genişleme ile birlikte inferiyor vena kavada artmış akım dışında belirgin yapısal kalp anomalisi görülmedi. Hastaya radyografik ve hemodinamik değerlendirme amacıyla yapılan kalp kateterizasyonu sırasında, sağ akciğer pulmoner venlerini inferiyor vena kavaya drene eden “scimitar veni” net olarak gösterildi ve infradiyafragmatik aorttan çıkan anormal beslenme arterine “coil” oklüzyonu uygulandı. Hasta pulmoner ven dönüş anomalisi tamiri ve sekestre pulmoner bölümün çıkarılması amacıyla cerrahiye yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Bebek, Scimitar sendromu

A rare cause of recurrent wheezing and respiratory distress: Scimitar syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Nermin Güler, Ümrah Aydoğan. A rare cause of recurrent wheezing and respiratory distress: Scimitar syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 595-598

Sorumlu Yazar: Yakup Ergül, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale