Sol ventrikül yerleşimli kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 295-298

Sol ventrikül yerleşimli kist hidatik

Emin Alioğlu, Uğur Önsel Türk, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
Central Hospital, Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Kardiyak hidatik hastalığı nadirdir ve ekinokokkosizli tüm hastaların %0.2-%2’sinde görülür. Altmış yedi yaşında bir çiftçi bitkinlik, nefes darlığı ve çarpıntı yakınmalarıyla başvurdu. Öyküsünde kalp hastalığı yoktu. Kardiyovasküler muayenesi, elektrokardiyografi, göğüs filmi, hematolojik ve biyokimyasal testleri normal bulundu. Parazitik seraolojisi negatif idi. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikülün posteroapikal bölgesinde 3.7x3.5 cm boyutlarında bir kist görüldü. Kist varlığı magnetik rezonans görüntüleme ile doğrulandı ve karaciğerde ikinci bir kiste rastlandı. Hastaya median sternotomiyle cerrahi uygulanarak kist çıkarıldı. Patolojik incelemede ekinokokkosiz tanısı doğrulandı. Ameliyat sonrasında hastaya dört haftalık albendazol tedavisi (800 mg/gün) uygulandı. Üç aylık takip süresini hasta asemptomatik geçirdi, fonksiyonel kapasitesinde düzelme görüldü. İkiboyutlu transtorasik ekokardiyografide kist oluşumunu düşündürür bir bulgu yoktu.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, ekinokokkosiz/cerrahi, hidatik kist

Left ventricular hydatid cyst

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emin Alioğlu, Uğur Önsel Türk, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan. Left ventricular hydatid cyst. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 295-298

Sorumlu Yazar: Emin Alioğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale