Derleme Penisilin Allerjisi: Anafilaktik Reaksiyonlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 241-247

Derleme Penisilin Allerjisi: Anafilaktik Reaksiyonlar

Hüsniye YÜKSEL1, Muzaffer ÖZTÜRK1
İ.Ü. Kadiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Birçok enfeksiyonun tedavisinde etkili olan penisilin aynı zamanda ucuzluğu açısından da tercih edilen bir antibiyotiktir. Ülkemiz için hala önemli bir sağlık problemi olan romatizmal ateşin primer ve sekonder profilaksisinde en etkin ilaçtır. İstenmiyen etkileri ise penisiline karşı gelişen allerjik reaksiyonlarıdır. Bunlar erken, hızlanmış ve geç tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları olmak üzere üç tiptir. Erken aşırı duyarlılık reaksiyonları içinde en korkulanı anaflaksidir. İlaç alımını takiben bir iki dakikada, en geç bir saat içinde ortaya çıkan anafilaksi, çok nadir görülmekle birlikte ölüme neden olabilir. Anafilaksi korkusuyla özellikle penisilin injeksiyonları çoğu hekim ve hasta tarafından çekingenlikle kullanılmaktadır. Medyaya yanlış biçimde yansıyan olaylar çekingenliği daha da artırmaktadır. Bu nedenle bu derlemede penisilin anaflaksisi sıklığı, sebebi, klinik bulguları, ayırıcı tanıya giren diğer durumlar ve anaflaksiden korunmak için alınması gerekli önlemler hakkında literatür bilgileri gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, penisilin allerjisi.

Review Penicillin Allergy: Anaphylactic Reactions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye YÜKSEL, Muzaffer ÖZTÜRK. Review Penicillin Allergy: Anaphylactic Reactions. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 241-247
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale