Hipertrofik kardiyomiyopati ve Costello sendromu: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 767-770 | DOI: 10.5543/tkda.2014.55506

Hipertrofik kardiyomiyopati ve Costello sendromu: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi

Osman Güvenç1, Fatma Sevinç Şengül2, Murat Saygı2, Yakup Ergül2, Alper Güzeltaş2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Costello sendromu büyüme gelişme geriliği, mental motor gerilik, tipik yüz görünümü, makrosefali, kısa boyun, el ve ayak çizgilerinde belirginleşme, yumuşak ve gevşek deri ile birlikte kıllanma artışı gibi bulgularla karşımıza çıkan, nadir görülen bir sendromdur. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde kalp tutulumu olduğu ve bunun prognozu belirlediği bildirilmektedir. En sık görülen kalp bozuklukları pulmoner kapak darlığı, hipertrofik kardiyomiyopati, atriyal ve ventriküler septal defekt ile aritmilerdir. Bu olgu sunumunda, hipertrofik kardiyomiyopatisi olan, klinik ve genetik olarak Costello sendromu olduğu gösterilen 14 aylık kız hasta, son literatür bilgileriyle birlikte sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Costello sendromu, çocuk, hipertrofik kardiyomiyopati.

Hypertrophic cardiomyopathy and Costello syndrome: review of recent related literature with case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Güvenç, Fatma Sevinç Şengül, Murat Saygı, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş. Hypertrophic cardiomyopathy and Costello syndrome: review of recent related literature with case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 767-770

Sorumlu Yazar: Osman Güvenç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale