Parenteral penisilin kullanımını takiben gelişen akut koroner sendrom olgusu: Kounis sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 615-619 | DOI: 10.5543/tkda.2012.54077

Parenteral penisilin kullanımını takiben gelişen akut koroner sendrom olgusu: Kounis sendromu

Derya Tok, Fırat Özcan, Bihter Şentürk, Zehra Gölbaşı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Kounis sendromu hipersensitive veya alerjik reaksiyonlarla birlikte görülen akut koroner olayları tanımlamaktadır. Bu yazıda, depo penisilin enjeksiyonundan hemen sonra akut ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen bir olgu sunuldu ve Kounis sendromu tartışıldı. Elli iki yaşında bir erkek hastada kriptik tonsillit tanısı ile yapılan intramüsküler penisilin enjeksiyonundan 30 dakika sonra şiddetli retrosternal göğüs ağrısı, hipotansiyon ve elektrokardiyografide DI ve aVL’de ST-segment yükselmesi saptandı. Hastada muhtemel tanı olarak Kounis sendromu düşünüldü. Acil servise geç başvuru nedeniyle histamin ve triptaz düzeyi bakılamamış, tanı testlerinden sadece immünglobülin (Ig) E antikor düzeyi yüksek bulunmuştu. Koroner anjiyografide yaygın, tıkayıcı olmayan koroner arter hastalığı tespit edildi. Alerji nedeni olabilecek etkenlerle karşı karşıya kalmanın ardından alerji reaksiyonu ile birlikte göğüs ağrısı gelişen olgularda Kounis sendromu da düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anjina pektoris/etyoloji, hipersensitivite, kardiyovasküler hastalıklar/immünoloji; koroner vazospazm; Kounis sendromu; immünglobülin E; miyokart enfarktüsü, alerjik

A case of acute coronary syndrome following the use of parenteral penicillin: Kounis syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Derya Tok, Fırat Özcan, Bihter Şentürk, Zehra Gölbaşı. A case of acute coronary syndrome following the use of parenteral penicillin: Kounis syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 615-619

Sorumlu Yazar: Derya Tok, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale