Çocukluk Çağında Primer Kardiyak Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 372-374

Çocukluk Çağında Primer Kardiyak Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

Ali Rahmi BAKİLER1, Erhun KASIRGA1, Esra ÖZER1, Serap AKSOYLAR1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İzmir

Kalbin primer malign tümörleri çocukluk döneminde ileri derecede nadirdir. Bu tümörler; fibrosarkomlar, rabdomiyosarkomlar, malign teratomlar ve nörojenik sarkomlardır. Burada kardiak tamponad bulguları ile başvurup ekokardiyografi ve kardiak MRI ile kardiak tümörü tanımlanan ve histopatolojik inceleme sonucunda embriyonel rabdomiyosarkoma tanısı konulan 11 yaşındaki bir erkek çocuğu takdim edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Primer kardiak tümör, rabdomiyosarkom

Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma in Childhood: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Rahmi BAKİLER, Erhun KASIRGA, Esra ÖZER, Serap AKSOYLAR. Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma in Childhood: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 372-374
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale