Fallot Tetralojisi Tamiri Sonrasında Gelişen Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Anevrizması: Pulmoner Homogreft ile Rekonstrüksiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 379-382

Fallot Tetralojisi Tamiri Sonrasında Gelişen Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Anevrizması: Pulmoner Homogreft ile Rekonstrüksiyon

E. Alp ALAYUNT1, Tahir YAĞDI1, Mustafa ÖZBARAN1, Yüksel ATAY1, Şenol COŞKUN2, Ruhi ÖZYÜREK3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji, Manisa
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir

Sağ ventrikül çıkış yolu anevrizması Fallot tetralojisinin total korreksiyonu sonrasında seyrek olarak görülen bir komplikasyondur. Anevrizma gelişimi sıklıkla persistan yüksek sağ ventrikül basıncına bağlıdır. Bu yazıda tamir sonrası rezidüel ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu anevrizması mevcut olan iki olgu bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi, sağ ventrikül çıkış yolu anevrizması, reoperasyon

Aneurysms of the Right Ventricular Outflow Tract After Tetralogy of Fallot Repair:Reconstruction with Pulmonary Allograft in 2 Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
E. Alp ALAYUNT, Tahir YAĞDI, Mustafa ÖZBARAN, Yüksel ATAY, Şenol COŞKUN, Ruhi ÖZYÜREK. Aneurysms of the Right Ventricular Outflow Tract After Tetralogy of Fallot Repair:Reconstruction with Pulmonary Allograft in 2 Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 379-382
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale