Düşük doz trombolitik tedavi sonrasında akut ciddi anemiyle birlikte görülen spontan dev intraperitoneal hematom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 370-372

Düşük doz trombolitik tedavi sonrasında akut ciddi anemiyle birlikte görülen spontan dev intraperitoneal hematom

Kenan Yalta1, Mehmet Birhan Yılmaz1, Filiz Karadaş1, Cesur Gümüş2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

Trombolitik tedavi sonrası kanama komplikasyonları gelişebilir. Seksen yaşında kadın hasta akut anteroseptal miyokard infarktüsü (Mİ) nedeniyle üçüncü saatte yatırılarak yarım doz streptokinaz (750,000 U) ve diğer Mİ ilaçlarıyla tedaviye başlandı. Yatışının 15. saatinde hasta karın ağrısından ve şiddeti giderek artan distansiyondan yakınmaya başladı. Batın bilgisayarlı tomografisinde mesanenin ön tarafında ve mesaneyi baskılayan, 15 x 14 x 12.5 cm boyutlarında dev bir intraperitoneal hematom görüldü. Hastanın hemoglobin düzeyi de trombolitik tedavi öncesine göre 12.5 gr/dl’den 6.6 gr/dl’ye keskin bir düşüş gösterdi. Hastanın anemisi dört ünite kan transfüzyonu ile düzeltildi. Hematom ise klinik izlem sırasında kendiliğinden gerileyerek cerrahi girişime gerek kalmadı.

Anahtar Kelimeler: Anemi, hematom, miyokard infarktüsü, streptokinaz/yan etki; trombolitik tedavi/yan etki

Spontaneous massive intraperitoneal hematoma accompanied by acute severe anemia after low-dose thrombolytic therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kenan Yalta, Mehmet Birhan Yılmaz, Filiz Karadaş, Cesur Gümüş. Spontaneous massive intraperitoneal hematoma accompanied by acute severe anemia after low-dose thrombolytic therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 370-372

Sorumlu Yazar: Kenan Yalta, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale