İzole kapak üzeri akciğer atardamar darlığı ve akciğer atardamarı anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 68-71

İzole kapak üzeri akciğer atardamar darlığı ve akciğer atardamarı anevrizması

Çağdaş Akgüllü1, Ercan Erdoğan1, Özgür Akça2, Belma Çevik3
1Aksaray Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Aksaray
2Aksaray Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Aksaray
3Aksaray Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Aksaray

Bu yazıda, 19 yaşında asemptomatik bir kadın hastada rastlantısal olarak saptanan kapak seviyesi üzeri izole akciğer atardamar darlığı ve akciğer atardamar anevrizması sunuldu. Kardiyolojik değerlendirmede akciğer odağında sistolik üfürüm, elektrokardiyografide sağ eksen sapması ve akciğer grafisinde akciğer atardamarında belirginleşme saptandı. Transtorasik ekokardiyografide akciğer atardamarının gövdesi normalden geniş olarak izlendi; hafif pulmoner yetersizlik ve hafif triküspit yetersizliği gözlendi. Renkli Doppler ile akciğer atardamarı kapağının yaklaşık 2 cm distalinde türbülans akım izlendi. Transözofageal ekokardiyografide kapak üzeri seviyede zarımsı yapı ve darlık sonrası gelişmiş yakınsal (proksimal) anevrizma izlendi. Akciğer atardamarı gövdesi en geniş olduğu yerde 40 mm ölçüldü. Toraks bilgisayarlı tomografisinde yakınsal anevrizmanın akciğer atardamarı gövdesi ile sınırlı olduğu görüldü ve boyutu 41 mm ölçüldü. Hastanın semptomsuz olması, anevrizmanın kitle bası bulgularının bulunmaması, darlık düzeyindeki basınç farkının nispeten düşük olması (16 mmHg) ve soldan sağa şant bulunmaması nedeniyle düzenli olarak radyolojik takibine karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, ekokardiyografi, pulmoner arter/patoloji, pulmoner kapak darlığı

Isolated pulmonary supravalvular stenosis accompanied by pulmonary artery aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çağdaş Akgüllü, Ercan Erdoğan, Özgür Akça, Belma Çevik. Isolated pulmonary supravalvular stenosis accompanied by pulmonary artery aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 68-71

Sorumlu Yazar: Çağdaş Akgüllü, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale