Üstdüzey kardiyovasküler tıp makale sayısı ve kalitesi 2010 yılında çok düştü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 72-84

Üstdüzey kardiyovasküler tıp makale sayısı ve kalitesi 2010 yılında çok düştü

Altan Onat
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Ülkemiz kurumlarının 2010 yılında kardiyovasküler tıp alanında yayın üretimiyle ilgili performansları Web of Knowledge veritabanı kullanılarak değerlendirildi. Araştırmada Türkiye kaynaklı uluslararası tam metinli makale ve derlemeler, Science Citation Index’in CD edisyonuna kaynak dergiler dikkate alınarak belirlendi. Birden fazla kurumdan ya da bilim dalından çıkan ortak yayınlar için kesirli puan sistemi uygulandı. Geçen yıl CD edisyonunda taranan dergilerde kardiyovasküler tıp alanında, Türkiye’den köken alan tam metinli makale ve derleme sayısı 121 ile dörtte birden fazla gerilerken, dünyadaki payımız da binde 8.2’den 6.1’e, yani 2001 öncesi düzeye indi. Yayın üretiminde 95 yayın erişkin kardiyolojisinden kaynaklandı. Makalelerin yayımlandığı dergilerin ortanca etki değeri de, geçen yıla kıyasla 1.60 ile (yarısı 1.15-2.60 etki değerli dergilerde) kabaca beşte bir oranında geriledi. Üretkenlikte önde giden tıp kurumlarımız Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi, Türkiye Yüksek İhtisas ve Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile Erciyes Üniversitesi ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri idi. Bilimde ve kardiyolojide bir çöküş yolunda mesafe aldığımızın bilincine yetkililerce varılıp yeni ciddi düzenlemeler yapılmalı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji yayınları, etki faktörü, Türkiye

Turkey’s publication output in cardiovascular medicine declined in 2010 both in quantity and quality

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat. Turkey’s publication output in cardiovascular medicine declined in 2010 both in quantity and quality. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 72-84

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale