Derleme Apolipoprotein E Polimorfizmin Hiperlipoproteinemi ve Ateroskleroza Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 265-269

Derleme Apolipoprotein E Polimorfizmin Hiperlipoproteinemi ve Ateroskleroza Etkisi

Gülay HERGENÇ1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

Apo E izoformlarının ateroskleroza neden olan risk faktörlerinden biri olması ve Tip III Hiperlipoproteinemili (HLP) hastaların % 90'nın apo E2/2 homozigot bireyler olmaları apo E geno ve fenotiplemeye olan ilginin artmasına sebep olmuştur. Anolipoprotein E lipoproteinlerin reseptörlerine bağlanmasında ligand görevi yaparak lipoprotein metabolizmasında önemli bir rol oynar. Ana formu E3 olan apo E'nin E2 ve E4 sık rastlanan variyantları normal kişiler arası görülen lipid ve lipoprotein düzeyleri farklılıklarında etkili olmaktadır. E2 ve bir düzine kadar seyrek rastlanan apo E variyantı düşük dansiteli lipoprotein reseptörüne bağlanma bozukluğu göstermekte ve Tip III hiperlipoproteinemiye neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apo E, polimorfizm, genotip

Review Apolipoprotein E Polymorphism and its Effects on Hyperlipoproteinemia and Atherosclerosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülay HERGENÇ. Review Apolipoprotein E Polymorphism and its Effects on Hyperlipoproteinemia and Atherosclerosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 265-269
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale