Türk Kardiyologları 2001 Yılı Yayınlarında Bir Önceki Yılı Telafi Edici Aşamada [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 199-207

Türk Kardiyologları 2001 Yılı Yayınlarında Bir Önceki Yılı Telafi Edici Aşamada

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Türk Kardiyoloji Derneği

Kardiyovasküler tıp alanında 2001 yılında Türkiye kökenli uluslararası yayınları değerlendirmek amaciyle, Science Citation Index'in CD edisyonuna kaynak dergilerdeki Türkiye adresli yayınlar Web of Science'ten incelendi. Kardiyovasküler tıbbı ilgilendiren yayınlardan, yalnız SCI Expanded kapsamında yer alan makaleler ve editöre mektup ile toplantı özetleri dışlanarak, geri kalan tam metinli makaleler dikkate alındı. Birden fazla kurumdan ya da bilim dalından çıkan ortak yayınlar için bir kredi sistemi uygulandı. Anılan yılda bilim ve teknoloji sahalarında çıkan Türkiye kaynaklı 6229 tam metinli makaleden, CD edisyonundaki 99'u (%2,6'sı) kardiyovasküler tıbba aitti. Kardiyoloji yayınlarında, önceki iki yılda kaydedilen duraklamayı telafi edercesine, 2001 yılında bir öncesine kıyasla %47'lik bir artış sağlandı; dünyadaki payımız binde 6.9'a yükseldi. Kardiyolojide 81, kalp cerrahisinde 16, çocuk kardiyolojisinde 2 makale yayınlanmıştı. Yayınlanan dergilerin ortanca impakt faktörü 1.0 idi. T. Yüksek İhtisas Hast. yayınlarda Hacettepe Ü.'nin önüne geçti. Ayrıca Yüzüncü Yıl, Dicle ve Karadeniz ÜTF'leri bu yıl hamle yapan merkezlerin başında geldi.


International Cardiovascular Publications from Turkey Surged in 2001

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. International Cardiovascular Publications from Turkey Surged in 2001. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 199-207
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale