Sinüs Valsalva yırtılması olan bir hastada perkütan kapama için geriye doğru yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 759-762 | DOI: 10.5543/tkda.2014.45202

Sinüs Valsalva yırtılması olan bir hastada perkütan kapama için geriye doğru yaklaşım

Erdogan İlkay1, Özlem Özcan Celebi1, Fehmi Kaçmaz2, Kutluk Pampal3
1Medicana International Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Tobb Etu Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Tobb Etu Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye

Biz bu yazıda sinüs valsalva yırtılması olan 37 yaşında erkek hastayı sunduk. Hasta yırtığın geriye doğru yaklaşımla kapatılması ile tedavi edildi. İşlem 26 dakika içinde başarıyla sonuçlandırıldı. Biz gelecekte geriye doğru yaklaşımın öne doğru yaklaşım yerine kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, anjiyoplasti, balon, koroner; ekokardiyografi, transözofajiyal; Valsalva sinüsü; ventriküler/tedavi

Retrograde approach for percutaneous closure in a patient with ruptured sinus of Valsalva

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdogan İlkay, Özlem Özcan Celebi, Fehmi Kaçmaz, Kutluk Pampal. Retrograde approach for percutaneous closure in a patient with ruptured sinus of Valsalva. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 759-762

Sorumlu Yazar: Özlem Özcan Celebi, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale