İlaca dirençli vazospastik anginalı hastada stent ve implante edilebilir defibrilatör tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 641-645 | DOI: 10.5543/tkda.2017.44756

İlaca dirençli vazospastik anginalı hastada stent ve implante edilebilir defibrilatör tedavisi

Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Türkan Seda Tan Kürklü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Prinzmetal angina olarak da bilinen vazospastik angina, birçok faktörün tetikleyebileceği bir damar aşırı duyarlılığı olarak düşünülmektedir. Tıbbi tedaviye yanıt sıklıkla iyidir, ancak her beş hastadan birinde dirençli semptomlar görülmektedir. Nadiren vazospazma bağlı ölümcül aritmiler görülebilmektedir ve bu hastalarda prognoz daha kötüdür. Burada, kalsiyum kanal blokeri ve nitrat tedavisine rağmen semptomları devam eden dirençli bir vazospastik anginalı olguyu sunduk. Hasta, hemodinamik bozukluğa yol açan ve tekrarlayan kardiyoversiyonlara dirençli yüksek hızlı ventriküler taşikardi ile başvurdu. Tıbbi tedavisine ek olarak, koronerlerdeki belirgin vazospastik segmentlere stent yerleştirilerek tedavi edildi. Ayrıca, vazospazm kesin bir tedavisi olmayan yaygın bir vasküler hastalık olduğundan, ventrikül aritmilerine karşı ikincil korunma amaçlı implante edilebilir defibrilatör yerleştirildi.

Anahtar Kelimeler: İmplante edilebilir defibrilatör, stent, vazospastik angina.

Stent and implantable cardioverter defibrillator implantation in medically resistant vasospastic angina patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nil Özyüncü, Hüseyin Göksülük, Veysel Kutay Vurgun, Onur Yıldırım, Türkan Seda Tan Kürklü. Stent and implantable cardioverter defibrillator implantation in medically resistant vasospastic angina patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 641-645

Sorumlu Yazar: Nil Özyüncü, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale