Takotsubo sendromu ile ilişkili uzun QT’nin tetiklediği ventrikül taşikardisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 71-75 | DOI: 10.5543/tkda.2014.42272

Takotsubo sendromu ile ilişkili uzun QT’nin tetiklediği ventrikül taşikardisi

Musa Çakıcı, Mustafa Çetin, Mustafa Polat, Arif Süner
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman

Takotsubo kardiyomiyopatisi, önemli koroner arter hastalığı olmayan hastalarda akut miyokart enfarktüsünü taklit eden elektrokardiyografik değişikliklerle beraber ventrikül apeksinin geçici balonlaşması ile karakterize bir sendromdur. Bu yazıda, uzun QT sendromunun tetiklediği ventrikül taşikardileri olan nadir bir Takotsubo sendromlu olgu sunuldu. Metoprolol tedavisinden sonra aynı gün içinde uzun QT aralığı normale döndü ve ventrikül taşikardileri sonlandı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi/yöntem, koroner anjiyografi; metoprolol; Takotsubo kardiyomiyopatisi/tanı; taşikardi, ventriküler; tanı, ayırıcı.

Long QT-induced ventricular tachycardia associated with Takotsubo cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Musa Çakıcı, Mustafa Çetin, Mustafa Polat, Arif Süner. Long QT-induced ventricular tachycardia associated with Takotsubo cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 71-75

Sorumlu Yazar: Musa Çakıcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale