Türkiye’de kalp transplantasyonunun güncel durumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 771-778 | DOI: 10.5543/tkda.2014.42027

Türkiye’de kalp transplantasyonunun güncel durumu

Tahir Yağdı, Çağatay Engin, Mustafa Özbaran
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Kalp veriminin düşmesine bağlı olarak, kalbin doku ve organlara yeterli kan gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik tablo kalp yetersizliği olarak adlandırılmaktadır. Son dönem kalp yetersizliği yaşam süresini ve kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Kalp transplantasyonu kılavuzlara uygun tıbbi tedaviye rağmen semptomlu olan hastaların çoğunda hala en iyi tedavi yöntemidir. Bu derlemede Türkiye’de kalp transplantasyonunun güncel durumu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kalp transplantasyonu, Türkiye.

Current status of heart transplantation in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tahir Yağdı, Çağatay Engin, Mustafa Özbaran. Current status of heart transplantation in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 771-778

Sorumlu Yazar: Tahir Yağdı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale