Koroner yavaş akım: Fenomen? Sendrom? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 121-121

Koroner yavaş akım: Fenomen? Sendrom?

Yavuzer Koza
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Dr. Zencir ve arkadaşları tarafından yapılan '' Koroner yavaş akım fenomeni saptanan hastalarda sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi'' başlıklı çalışmayı okudum. Çalışma ile ilgili yorumlarımı sunmak istiyorum

Anahtar Kelimeler: yavaş koroner akım, sol ventrikül, TIMI kare sayısı

Coronary slow flow: Phenomenon? Syndrome?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yavuzer Koza. Coronary slow flow: Phenomenon? Syndrome?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 121-121

Sorumlu Yazar: Yavuzer Koza, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale