Faktör V Leiden mutasyonu ile ilişkili koroner arter hastalığı: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 148-152 | DOI: 10.5543/tkda.2018.39939

Faktör V Leiden mutasyonu ile ilişkili koroner arter hastalığı: Olgu sunumu

Roberto Muniz Ferreira1, Paolo Blanco Villela1, Jose Ary Boechat2, João Mansur Filho2


Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, Jose Ary Boechat, João Mansur Filho. Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 148-152

Sorumlu Yazar: Roberto Muniz Ferreira, Brazil
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale